Hisingstorpshallen

Fullstor idrottshall till Hisingtorpsskolan.

Vi fick äran att tillverka ytter & innerväggar i betong samt gjuta läktaren.

Beställare: Asplundsbygg

Byggherre: Jönköpings kommun