Nyutvecklat klimatsmart stomsystem

Prefab Småland har initierat ett väldigt intressant och högaktuellt projekt i jakten på att minimera bolagets och branschens CO2 avryck. Man har tagit fram ett komplett stomsystem som är en kombination av betong och limträ. Komponenterna kommer att produceras av dotterbolaget AB Huskvarna Cementgjuteri i Tenhult. Första ordern är i hamn då man fått förtroendet att uppföra ett nytt huvudkontor åt Nivika Fastigheter precis intill E4:an i Värnamo.

Bilden ovan visar först skarpa testet.

Henrik Engström, Affärsutvecklare på Prefab i Småland berättar att byggsystemet har skapat ett stort intresse bland byggkunder. Henrik fortsätter att berätta att vi som bransch kommer att i större grad behöva hitta kombinationer av material som sammantaget gör att vi får ett lägre klimatavtryck och där varje materialslag i samverkan får ut sin fulla potential. Detta systemet är ett lysande exempel på att vi kan göra skillnad.