Utökad traverskapacitet

travers

Nu har vi installerat vår nya 15 tons travers på Torps i Alvesta.
Trenden är att man vill kunna hantera allt större väggar.
Så därför har vi precis investerat ca 1,5 mkr i utökad traverskapacitet och förbättrad utlastning på vår anläggning i Alvesta.